Projekčná kancelária Aprojekt.

Naša projekčná kancelária sa venuje projektovaniu rodinných domov a bytových stavieb, priemyselných hál a parkov, nákupných centier, sakrálnych stavieb, škôl, školiek a iných objektov, v rámci komplexných projekčných služieb za malomestské ceny. Každý projekt slúži k vybaveniu stavebného povolenia a následne k realizácii stavby. Na projektoch spolupracujeme so stabilných kolektívom profesných inžinierov. Riešime aj interiéry, exteriéry a okolie stavieb.

Naša ponuka

Spracovanie štúdií, projektov k územnému konaniu, k stavebnému povoleniu a realizačných projektov

Stavebný dozor, vytýčenie stavby, vybavenie povolení, spracovanie energetickej certifikácie, poradenstvo

3D modelovanie a vizualizácie v každom projekte

Osadenie projektu rodinného domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete

Interiérový dizajn

Milan Babala

projektant

SvF STU Braislava 1983

stavbyvedúci 1983-2003, projekčná činnosť od 2003

oprávnenia SKSI: 1.Stavbyvedúci 2.Stavený dozor

Ondrej Babala

projektant, statik

SvF STU Bratislava 2013

projekčná činnosť od 2013

oprávnenie pre statika jednoduchých stavieb