Projekčná kancelária Aprojekt.


 • Naša projekčná kancelária sa venuje projektovaniu rodinných domov a bytových stavieb, priemyselných hál a parkov, nákupných centier, sakrálnych stavieb, škôl, školiek a iných objektov, v rámci komplexných projekčných služieb za malomestské ceny. Každý projekt slúži k vybaveniu stavebného povolenia a následne k realizácii stavby. Na projektoch spolupracujeme so stabilných kolektívom profesných inžinierov. Riešime aj interiéry, exteriéry a okolie stavieb.
 • Naša ponuka

 • Spracovanie štúdií, projektov k územnému konaniu, k stavebnému povoleniu a realizačných projektov
 • Stavebný dozor, vytýčenie stavby, vybavenie povolení, spracovanie energetickej certifikácie, poradenstvo
 • 3D modelovanie a vizualizácie v každom projekte
 • Osadenie projektu rodinného domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete
 • Interiérový dizajn


 
 • Soňa Babalová

 • hlavný architekt
 • SvF STU Bratislava 1983
 • projekčná činnosť od 1983
 • oprávnenie SKSI: Stavebný inžinier pozemných stavieb

 
 • Milan Babala

 • projektant
 • SvF STU Braislava 1983
 • stavbyvedúci 1983-2003, projekčná činnosť od 2003
 • oprávnenia SKSI: 1.Stavbyvedúci 2.Stavený dozor

 
 • Ondrej Babala

 • statik
 • SvF STU Bratislava 2013
 • projekčná činnosť od 2013
 • oprávnenie pre statika jednoduchých stavieb